Zapewnienie o ciągłości świadczenia usług dostaw wody i odbioru ścieków

przez Organic Studio

W związku z zaistniałą sytuacją zagrożenia koronawirusem Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach informuje, że zarówno nasza załoga jak i eksploatowane przez nas urządzenia, są przygotowane do zapewnienia ciągłości świadczenia usług dostaw wody i odbioru ścieków.

Z uzyskanych informacji oraz z komunikatów branżowych wynika, iż Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) potwierdza brak zagrożenia dla systemów wodociągowych jako formy rozprzestrzeniania koronawirusa.

Z publikacji Światowej Organizacji Zdrowia z dnia 3.03.2020r. (Water, sanitation, hygiene and waste management for the COVID-19 virus. Technical brief. WHO 3 March 2020) wynika, że wcześniej obowiązujące wytyczne WHO dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia i bezpieczeństwa systemów zaopatrzenia w wodę obejmują również sytuację związaną z wybuchem epidemii COVID-19. WHO uważa, że dodatkowe środki nie są potrzebne. W szczególności proces dezynfekcji wody zapewnia szybką inaktywację wirusa COVID-19. WHO informuje, że obecnie nie ma żadnych dowodów na przeżycie wirusa COVID-19 w wodzie pitnej.

Potwierdzamy, że woda dostarczana mieszkańcom Miasteczka Śląskiego spełnia wszystkie wymagania jakościowe określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz wymagania Dyrektywy Rady Unii Europejskiej dotyczącej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - jest w pełni bezpieczna dla zdrowia, a w szczególności nie zawiera żadnych patogennych mikroorganizmów.

Jednocześnie informujemy, że wdrożyliśmy w Przedsiębiorstwie Plan Utrzymania Działań na wypadek pandemii koronawirusa. Ujęte są w nim między innymi działania związane:

-  z zapewnieniem bezpieczeństwa pracy personelu, w tym procedury postępowania w przypadku wystąpienia objawów i podejrzenia infekcji u pracowników z objawami zakażenia

-  zabezpieczeniem infrastruktury oraz stanów magazynowych w celu utrzymania ciągłości usług,

-  uregulowaniem zasad w kontaktach z klientami, kontrahentami i dostawcami.

powrót

wróć na górę