Zebranie sprawozdawcze OSP

przez Andrzej Ogrodnik

W dniu 04 marca 2017 roku na sali OSP Brynica odbyło się zebranie sprawozdawcze podsumowujące rok 2016. Otwarcie zebrania i przywitania przybyłych uczestników dokonał Prezes dh Lasczyca Zdzisław.
Po tym przystąpiono do Walnego Zebrania, podczas którego Naczelnik dh Kołodziej Rafał odczytał m.in. sprawozdanie z działalności. Złożono sprawozdanie finansowe, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej OSP oraz projekt planu działalności i planu finansowego na rok bieżący. Przedstawione sprawozdania zostały jednomyślnie przyjęte przez członków walnego zebrania, a Zarządowi OSP udzielono absolutorium.
W zebraniu uczestniczyło 19 druhów co stanowi 70 % ogólnej liczby członków.   
Podczas zebrania 8 członków otrzymało "Odznaki za Wysługę Lat".

powrót

wróć na górę