I STOPIEŃ OSTRZEGANIA

23.05.2018r.

 

Zgodnie z Planem działań  krótkoterminowych, stanowiących część „Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego mającego na celu osiągniecie poziomów dopuszczalnych substancji  w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji”  

 Uchwała Nr  V/47/5/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego  z dnia 18.12.2017 r.

 

Informuję, że wystąpił

 

I poziom ostrzegania (informacji i edukacji)

 

w związku z występującym ryzykiem przekroczeń średnich rocznych poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM 10, PM 2.5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu .

23.04.2018r.

Zgodnie z Planem działań  krótkoterminowych, stanowiących część „Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego mającego na celu osiągniecie poziomów dopuszczalnych substancji  w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji”  

 Uchwała Nr  V/47/5/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego  z dnia 18.12.2017 r.

 

Informuję, że wystąpił

 

I poziom ostrzegania (informacji i edukacji)

 

związany z przekroczeniem dopuszczalnej częstości 35 dni w roku kalendarzowym dopuszczalnego poziomu stężeń 24 godzinnych pyłu  zawieszonego PM10, wynoszącego 50 µg/m3

 

na stanowisku Tarnowskie Góry ul. Litewska w dniu 7 marca 2018 r.

II STOPIEŃ OSTRZEGANIA

Brak komunikatów

III STOPIEŃ OSTRZEGANIA

Brak komunikatów

wróć na górę