Program PONE

Informacja w sprawie realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w roku 2012

Urząd Miejski uprzejmie informuje, że w ramach realizacji umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zrealizowano całość zakresu rzeczowego czyli 24 instalacje solarne do ogrzewania ciepłej wody użytkowej. Sumaryczna wartość programu wynosiła 342.491,64 zł. Zadanie realizowane było przy współudziale uczestników programu w kwocie: 140.017,10 zł, Gminy Miasteczko Śląskie w kwocie: 140.365,54 zł oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie: 62.109,00 zł.

Taki montaż finansowy zadania pozwolił na efektywne wykorzystanie środków umorzenie pożyczki WFOŚiGW w Katowicach, które bez wykonania tego zadania Gmina Miasteczko Śląskie musiałaby zwrócić.

Informacja w sprawie realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w roku 2013

Urząd Miejski uprzejmie informuje, że w ramach realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w gminie Miasteczko Śląskie w ramach środków budżetu gminy na rok 2013 planowane jest udzielenie dotacji dla ok. 10 instalacji solarnych do ogrzewania ciepłej wody użytkowej.

Podana ilość dotacji uzależniona jest od poszczególnych kwot dotacji i może ulec zwiększeniu.

Planowana kwota realizacji zadania w 2013 roku wynosi 90 000,00 zł.

Informacja w sprawie realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w roku 2014

 

Urząd Miejski uprzejmie informuje, że w ramach realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w gminie Miasteczko Śląskie w roku 2014 nie jest planowane udzielenie dotacji do instalacji solarnych służących do ogrzewania ciepłej wody użytkowej.

Informuję jednocześnie, że Gmina czyni starania o udział w realizacji działań związanych z szeroko pojętą oszczędnością energii oraz poprawą jakości powietrza w ramach środków Unii Europejskiej planowanych na lata 2014 – 2020 w ramach Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej.

wróć na górę