Gmina Miasteczko Śląskie realizuje projekt p/n "Rozwój cyfrowych usług publicznych w Gminie Miasteczko Śląskie” w ramach zadania o nazwie „Realizacja projektu pn: Rozwój cyfrowych usług publicznych w Gminie Miasteczko Śląskie” dofinansowywany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa II Cyfrowe Śląskie Działania 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych.

wróć na górę