Szanowni Państwo,

Władze Miasteczka Śląskiego prowadzą prace związane z przygotowaniem dokumentu pn. Strategia rozwoju obszaru funkcjonalnego Biały Śląsk na lata 2016 - 2022. Określenie czynników i analizy strategicznej, wizji, priorytetów i celów rozwoju oraz zbioru przedsięwzięć rozwojowych dla analizowanego obszaru funkcjonalnego”.

Strategia ta z jednej strony powinna integrować i pobudzać działania samorządu jednostek tworzących ten obszar ale przede wszystkim powinna odpowiadać w możliwie największym stopniu na oczekiwania mieszkańców oraz umożliwiać im realizację własnych zamierzeń i aspiracji życiowych.

Obszar Funkcjonalny Biały Śląsk obejmuje 17 gmin zlokalizowanych w centralno-zachodniej części województwa śląskiego. W skład tego obszaru wchodzą miasta tworzące w części tzw. rdzeń Metropolii Górnośląskiej, tj. Bytom, Tarnowskie Góry oraz Radzionków, lokalny ośrodek rozwoju – miasto Lubliniec, oraz miasta i gminy powiatów lublinieckiego i tarnogórskiego, tj. Miasto Kalety, Miasto Miasteczko Śląskie, Gmina Boronów, Gmina Ciasna, Gmina Herby, Gmina Kochanowice, Gmina Koszęcin, Gmina Krupski Młyn, Gmina Pawonków, Gmina Tworóg, Miasto i Gmina Woźniki, Gmina Świerklaniec i Gmina Zbrosławice. Oprócz władz samorządowych miast i gmin tworzących obszar Białego Śląska w pracach uczestniczy również Starostwo Powiatowe w Lublińcu.

Położenie oraz potencjał społeczny i gospodarczy obszaru funkcjonalnego Białego Śląska powoduje, iż  stanowi on istotne ogniwo w procesach rozwoju całego województwa śląskiego.

Rezultatem prowadzonych prac ma być wyznaczenie celów oraz określenie niezbędnych działań i zadań na rzecz rozwoju obszaru funkcjonalnego, przy jednoczesnym wypracowaniu trwałego modelu kreowania i późniejszej realizacji projektów inwestycyjnych i organizacyjnych służących podnoszeniu jego konkurencyjności, atrakcyjności i podnoszeniu jakości życia mieszkańców.

Na obecnym etapie prac zapraszamy mieszkańców, w tym młodzież oraz przedsiębiorców do udziału w badaniach ankietowych. Przygotowane ankiety służą rozpoznaniu opinii mieszkańców i przedsiębiorców na temat jakości życia oraz warunków inwestycyjnych i określeniu proponowanych kierunków rozwoju obszaru Białego Śląska, którego elementem jest nasza gmina.

Prosimy o wypełnienie ankiety zgodnie z posiadaną wiedzą oraz podzielenie się własnymi pomysłami i potrzebami.

Wykonawcą zadania jest Fundacja Kreatywny Śląsk z siedzibą w Rybniku działająca na zlecenie władz gmin tworzących obszar Białego Śląska, tj. Bytom, Kalety, Miasteczko Śląskie, Boronów, Ciasna, Herby, Kochanowice, Koszęcin, Krupski Młyn, Lubliniec, Pawonków, Radzionków, Tarnowskie Góry, Tworóg, Woźniki, Świerklaniec, Zbrosławice oraz Starostwa Powiatowego w Lublińcu.

Ankiety można wypełniać do 15 kwietnia 2016 r.

Dziękujemy serdecznie za czas poświęcony na wypełnienie ankiety.

Ankieta dla mieszkańców [wypełnij]

Ankieta dla uczniów/studentów [wypełnij]

Ankieta dla przedsiębiorców [wypełnij]

Bieżące informacje o procesie przygotowania Strategii dostępne są na stronie wykonawcy Fundacji Kreatywny Śląsk   http://www.kreatywnyslask.pl

wróć na górę