Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Miasteczko Śląskie do 2023 roku

W związku z trwającymi pracami nad przygotowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasteczko Śląskie do 2023 roku, ponownie serdecznie zapraszamy mieszkańców do udziału w anonimowym badaniu ankietowym. 

Lokalny Program Rewitalizacji stanowić powinien odpowiedź na najważniejsze problemy w mieście i wskazywać konkretne części gminy, w których występuje szczególne natężenie problemów społecznych, gospodarczych i środowiskowych.

W procesie ich przygotowania, a następnie wdrażania jest niezwykle istotna pomoc mieszkańców naszego miasta i to Państwa opinie, oczekiwania i propozycje będą stanowiły podstawę do dalszych prac nad dokumentem. 

Wychodząc naprzeciw głosom mieszkańców oraz dbając o umożliwienie zabrania głosu jak największej liczbie osób dodatkowe badanie ankietowe będzie realizowane do 31 grudnia 2016 roku

Ankietę można wypełnić elektronicznie pod adresem https://goo.gl/JLVnps

Jednocześnie informujemy że w dalszym ciągu można składać propozycje projektów do ujęcia w Lokalnym Programie Rewitalizacji w formie elektronicznej na adres: inwestycje@miasteczko-slaskie.pl   lub w wersji papierowej składając wypełnioną kartę projektu w pokoju nr 21 Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim (II piętro).

KARTA PROJEKTU DO POBRANIA

wróć na górę