Wykaz podmiotów,

które uzyskały zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z terenu Gminy Miasteczko Śląskie

- art. 7 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

 

L.p.

Nazwa podmiotu

Adres podmiotu

Teren objęty zezwoleniem

 1.

Remondis Gliwice Sp. z o.o.

44-100 Gliwice

ul. Kaszubska 2

Gmina

Miasteczko Śląskie

 2.

Remondis Tarnowskie Góry Sp. z o.o.

42-600 Tarnowskie Góry

ul. Nakielska 1-3

 3.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach

42-625 Ożarowice

ul. Staszica 1

 4.

KAMRA – TRANS Sp. J. Wiktor i Rafał Kamińscy

42-674 Zbrosławice

ul. Fabryczna 9A

 5.

Andrzej Frączek – Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe

42-625 Ożarowice

ul. Stawowa 10

 6.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

42-600 Tarnowskie Góry

ul. Opolska 51

 7.

TOI TOI Polska Sp. z o.o.

03-044 Warszawa

ul. Płochocińska 29

 8.

WC Serwis Sp. z o.o.

41-800 Zabrze

ul. Pod Borem 10

 9.

DIXI Sp. z o.o.

04-429 Warszawa

ul. Magenta 142

wróć na górę