Ochrona zdrowia

Na terenie gminy Miasteczko Śląskie istnieje jeden zakład opieki zdrowotnej

 • Centrum Medyczne Eko-Prof-Med Sp. z o.o. mieszczące się przy ul. Cynkowej 6

 • Oprócz zakładu opieki zdrowotnej ważną rolę na terenie gminy Miasteczko Śląskie i w okolicy w zakresie profilaktyki zdrowotnej, opieki medycznej, a także pomocy społecznej odgrywa założona na przełomie 1992-1993 roku „Fundacja na Rzecz Dzieci Miasteczko Śląskie”

 • Stacja Opieki CARITAS w Miasteczku Śląskim jako organizacja pozarządowa w ramach umowy pomiędzy Gminą Miasteczko Śląskie, a Caritasem Diecezji Gliwickiej wykonuje dla Gminy zadanie niesienia pomocy osobom chorym, samotnym, niepełnosprawnym oraz starszym w zakresie opieki medycznej, pielęgnacyjnej i rehabilitacyjnej w kooperacji z lekarzem, jak również poradnictwa w sprawach medycznych, higieny i odżywiania. Stacja umożliwia korzystanie ze sprzętu rehabilitacyjnego i środków medycznych dla celów opieki i leczenia. Prowadzi rehabilitację.

NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA.

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18:00 do 8:00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.

            Do placówek, które podpisały z NFZ umowy, można się będzie udać w razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia właśnie w nocy i święta. Pacjent będzie mógł skorzystać z pomocy dowolnego punktu, niezależnie od tego, gdzie mieszka i do którego lekarza czy pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację.

 

            Od 1 października 2017 roku mieszkańcy powiatu tarnogórskiego mogą korzystać z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w następujących placówkach:

 

 • Zakon Posługujących Chorym Ojcowie Kamilianie w Tarnowskich Górach

ul. Bytomska 22,

42 - 606 Tarnowskie Góry

tel: 32 307 32 35

 

 • NZOZ „BI-MED”

ul. Mickiewicza 8,

42 – 606 Tarnowskie Góry

tel: 32 285 80 80,  32 381 75 80

 

 

Dyżurujący lekarz udziela porad:

 • w warunkach ambulatoryjnych – w przychodni lub szpitalu,
 • w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych),
 • telefonicznie.

Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta można skorzystać w razie:

 • nagłego zachorowania,
 • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy,
 • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

 

W sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia należy dzwonić pod nr 112  lub  999.

wróć na górę