Ochrona zdrowia

Na terenie gminy Miasteczko Śląskie istnieje jeden zakład opieki zdrowotnej

  • Centrum Medyczne Eko-Prof-Med Sp. z o.o. mieszczące się przy ul. Cynkowej 6

  • Oprócz zakładu opieki zdrowotnej ważną rolę na terenie gminy Miasteczko Śląskie i w okolicy w zakresie profilaktyki zdrowotnej, opieki medycznej, a także pomocy społecznej odgrywa założona na przełomie 1992-1993 roku „Fundacja na Rzecz Dzieci Miasteczko Śląskie”

  • Stacja Opieki CARITAS w Miasteczku Śląskim jako organizacja pozarządowa w ramach umowy pomiędzy Gminą Miasteczko Śląskie, a Caritasem Diecezji Gliwickiej wykonuje dla Gminy zadanie niesienia pomocy osobom chorym, samotnym, niepełnosprawnym oraz starszym w zakresie opieki medycznej, pielęgnacyjnej i rehabilitacyjnej w kooperacji z lekarzem, jak również poradnictwa w sprawach medycznych, higieny i odżywiania. Stacja umożliwia korzystanie ze sprzętu rehabilitacyjnego i środków medycznych dla celów opieki i leczenia. Prowadzi rehabilitację.
wróć na górę