Facebook YouTube Regionalny Kanał Informacyjny SMS

Informacja w sprawie zmian w komunikacji ZTM

21 czerwca 2024, dodane przez: M.K Informacja w sprawie zmian w komunikacji ZTM
grafika do wpisu: Informacja w sprawie zmian w komunikacji ZTM

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami w zakresie funkcjonowania komunikacji miejskiej w Gminie Miasteczko Śląskie informujemy, że od 22 czerwca 2024 r. ZTM wprowadza poniższe zmiany:

  • wprowadzona zostanie korekta godzin odjazdów linii 87, 614, 615;
  • w dni wolne od pracy autobusy linii 614 i 615 wszystkie kursy realizować będą do Miasteczka Śląskiego;
  • linie 87 i 145 nie będą obsługiwały gminy Świerklaniec;
  • linia 151 nie będzie obsługiwała odcinka Miasteczko Śląskie Huta – Tarnowskie Góry; w obsłudze pozostanie jedynie odcinek Orzech Kolejowa – Tarnowskie Góry.

ZTM informowało o tych zmianach na przystankach autobusowych i w internecie. Nowe rozkłady są dostępne na stronie: https://rj.metropoliaztm.pl/

Zmiany wynikają z komplikacji, które miały miejsce pod koniec ubiegłego roku, gdy najpierw były Burmistrz Michał Skrzydło wypowiedział umowę z ZTM, a następnie cofnął wypowiedzenie. Na spotkaniu z ZTM na początku 2024 roku poinformował on o braku zabezpieczenia w budżecie Gminy wymaganej kwoty za usługi przewozowe za 2024 r. Zabezpieczono ok. 2,1 mln zł, a wymagane jest ok. 2,5 mln zł.

Uzgodniono wtedy, że GZM wyrazi zgodę na czasowe obniżenie zaliczkowych wpłat dostosowanych do budżetu Gminy. ZTM jednocześnie przygotował projekt ograniczeń na liniach ZTM w dwóch wariantach – z minimalnymi zmianami oraz zmianami rozszerzonymi, które mogły wiązać się nawet z likwidacją 17 kursów.

Gmina Miasteczko Śląskie odsunęła w czasie decyzję o wyborze wersji ograniczeń i ich zakresie do czasu ukonstytuowania się nowych władz Gminy. Następnie, na spotkaniu ZTM z Burmistrzem Tomaszem Respondkiem uzgodniono, że zostanie wdrożona wersja minimalnych ograniczeń, która będzie obowiązywała od 22 czerwca 2024 r.

Nowe zmiany w komunikacji miejskiej polegają przede wszystkim na ograniczeniu dublujących się kursów oraz usunięciu kursów technicznych. Zostały one dokładnie przeanalizowane przez pracowników ZTM w celu wyeliminowania jakichkolwiek niedogodności dla pasażerów. Jeśli mieszkańcy będą mieli problemy z dojechaniem w określone miejsce w określonym czasie, prosimy o bezpośredni kontakt z ZTM na adres: kancelaria@metropoliaztm.pl z informacjami: gdzie, o której godzinie i dlaczego nie można dotrzeć w dane miejsce.