Facebook YouTube Regionalny Kanał Informacyjny SMS

Placówki oświatowe

logo dla: Przedszkole NR 1

ul. Dębina 1, 42-610 Miasteczko Śląskie
+48 32 288 80 25
dyrektor@p1.miasteczko-slaskie.pl
https://p1.miasteczko-slaskie.pl
skrzynka ePUAP: /MSLP1/P1

logo dla: Przedszkole NR 3

ul. Srebrna 12, 42-610 Miasteczko Śląskie
+48 32 288 80 45
dyrektor@przedszkole3.miasteczko-slaskie.pl
https://p3.miasteczko-slaskie.pl
skrzynka ePUAP: /MSLP3/P3

logo dla: Szkoła Podstawowa NR 1

ul. Dworcowa 5, 42-610 Miasteczko Śląskie
+48 32 288 86 61
sekretariat@sp1.miasteczko-slaskie.pl
https://sp1.miasteczko-slaskie.pl
skrzynka ePUAP: /MSLSP1/SP1

logo dla: Zespół Szkolno-Przedszkolny NR 2

ul. Harcerska 5, 42-610 Miasteczko Śląskie
+48 32 284 96 68
szkolamiast@poczta.onet.pl
https://zsp2.miasteczko-slaskie.pl
skrzynka ePUAP: /ZSPSP2/ZSP2