Facebook YouTube Regionalny Kanał Informacyjny SMS

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

Profile zaufane to duża szansa na rozpowszechnienie się elektronicznej komunikacji z administracją, profil ten jest bezpłatną metodą potwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznej administracji – to odpowiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym. Wykorzystując profil zaufany obywatel może załatwić sprawy administracyjne (np. wnoszenie podań, odwołań, skarg) drogą elektroniczną bez konieczności osobistego udania się do urzędu. Profil jest bezpłatny, a jego utworzenie wymaga jednorazowej wizyty w tzw. punkcie potwierdzania profili zaufanych.

Rejestracji profilu możesz dokonać na stronie https://pz.gov.pl/pz/register

Pamiętaj, że po rejestracji w Profilu Zaufanym masz 14 dni na jego potwierdzenie w tutejszym Urzędzie (pok.5)
Zapraszamy również do strefy usług elektronicznych https://eurzad.miasteczko-slaskie.pl