Facebook Wieści z Ratusza

"Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego 4x4 typu średniego, uterenowionego dla OSP Żyglinek"

Przedmiotem projektu jest zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego 4x4 typu średniego, uterenowionego dla OSP Żyglinek. Planowany do zakupu samochód cechował się będzie znacznie lepszymi parametrami oraz możliwościami technicznymi, w tym także w zakresie instalacji dodatkowego wyposażenia posiadanego przez jednostkę. W wyniku realizacji projektu nastąpi wzmocnienie potencjału OSP Żyglinek w zakresie przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych poprzez lepsze wyposażenie służb ratowniczych.

czytaj dalej »