Facebook YouTube Regionalny Kanał Informacyjny SMS

Wyznaczenie nowych miejsc parkingowych w ciągu ul. Rynek w Miasteczku Śląskim

1 lipca 2024, dodane przez: M.K Wyznaczenie nowych miejsc parkingowych w ciągu ul. Rynek w Miasteczku Śląskim
grafika do wpisu: Wyznaczenie nowych miejsc parkingowych w ciągu ul. Rynek w Miasteczku Śląskim

Informujemy, że Burmistrz Miasta Tomasz Respondek 15 maja 2024 r. skierował do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach pismo o następującej treści:

W związku z obecną organizacją ruchu w ciągu ul. Rynek w Miasteczku Śląskim, która powoduje utrudnienia dla kierowców w parkowaniu pojazdów, a tym samym uniemożliwia swobodne dojście do sklepów przy przedmiotowej drodze, zwracam się z prośbą o dokonanie zmiany w istniejącej organizacji ruchu na parkingu usytuowanym w ciągu drogi wojewódzkiej nr 908, na odcinku pomiędzy istniejącym przejściem dla pieszych usytuowanym naprzeciwko Urzędu Miasta Miasteczko Śląskie, a skrzyżowaniem z drogą gminną ul. Astronautów (droga jednokierunkowa).

Wnioskowana zmiana miałby polegać na zmniejszeniu powierzchni wyłączonych z ruchu drogowego oznaczonych oznakowaniem poziomym P — 21 na w/w odcinku i poszerzeniu istniejącego parkingu poprzez wyznaczenie nowych miejsc parkingowych w ciągu ul. Rynek.

Ponadto projekt zmiany organizacji zostanie wykonany na koszt Gminy Miasteczko Śląskie, w związku z tym proszę o akceptację ww. propozycji zmiany organizacji ruchu oraz wskazania ilości miejsc parkingowych możliwych do zaprojektowania.

Oryginał pisma (kliknij).

Otrzymaliśmy odpowiedź od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego:

Pismo w PDF (kliknij)

Urząd Marszałkowski nie widzi podstaw do zmiany organizacji ruchu i tym samym wyznaczenia nowych miejsc parkingowych w ciągu ul. Rynek.