Facebook YouTube Regionalny Kanał Informacyjny SMS

Nabór kandydatów do Rady Organizacji Pozarządowych ds. Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej

16 lipca 2024, dodane przez: M.K Nabór kandydatów do Rady Organizacji Pozarządowych ds. Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej
grafika do wpisu: Nabór kandydatów do Rady Organizacji Pozarządowych ds. Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej

Trwa nabór kandydatów do Rady Organizacji Pozarządowych ds. Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej. Do Rady Organizacji Pozarządowych ds. Prezydencji trafi 20 przedstawicieli organizacji pozarządowych. Każda z tych osób będzie musiała mieć poparcie 10 organizacji, albo 3 federacji. Zgłoszenia można przesyłać tylko do 12 lipca br.

Przyczyną wydłużenia ogłoszenia są pojawiające się pytania i wątpliwości dotyczące procesu naboru oraz kryteriów zgłaszania kandydatur.

Zakres zmian:

1.

Poparcie kandydatury: Poparcie kandydatury musi być potwierdzone przez min. 10 organizacji pozarządowych, lub min. 3 federacje organizacji pozarządowych. Dokumenty w dowolnej formie (brak wzoru), należy załączyć do formularza zgłoszeniowego i przesłać na adres: kontakt@niw.gov.pl. Poparcie należy potwierdzić:

  • dokumentem w wersji elektronicznej, na którym został złożony dowolny elektroniczny podpis przez osoby uprawnione ze strony danej organizacji lub federacji,

lub

 

  • skanem dokumentu, na którym widnieje odręczny podpis osób uprawnionych ze strony organizacji lub federacji,

lub

  • mejlem, który został przesłany przez osoby uprawnione ze strony organizacji lub federacji.

2.

Podpisany kwestionariusz zgłoszeniowy: Podpisany kwestionariusz zgłoszeniowy wraz z dokumentami potwierdzającymi poparcie należy przesłać mejlowo na adres kontakt@niw.gov.pl. Kwestionariusz należy podpisać dowolnym elektronicznym podpisem, lub przesłać skan odręcznie podpisanego kwestionariusza.

3.

Terminy:

  • Etap 1.: Termin składania zgłoszeń został przedłużony do 19.07.2024 r.
  • Etap 2.: Weryfikacja zgłoszonych kandydatur odbędzie się od 22.07.2024 r. do 31.07.2024 r.

Wszystkie pozostałe zasady naboru oraz tryb zgłoszeń pozostają bez zmian.

Dodatkowe informacje

Wszystkie pytania i wątpliwości należy kierować na adres kontakt@niw.gov.pl. Każdy kandydat/kandydatka muszą mieć świadomość, że formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami może być przekazany osobom wnioskującym o dostęp w ramach ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 902).

Osoby, które znajdą się w składzie Rady Organizacji Pozarządowych, będą:

  • współtworzyć kształt polskiej Prezydencji. Organizacje będą współpracować z rządem w kształtowaniu roli Prezydencji, aby jej założenia odzwierciedlały szerokie spektrum interesów społecznych;
  • stymulować zaangażowanie obywatelskie i podnosić świadomość społeczną na temat Prezydencji i jej znaczenia dla Unii Europejskiej oraz Polski;
  • dzielić się wiedzą ekspercką z różnych dziedzin, które są istotne dla agendy Prezydencji.

Rada Organizacji Pozarządowych Prezydencji będzie platformą, która umożliwi realizację tych oczekiwań i pomoże w budowaniu silnego partnerstwa między sektorem publicznym a organizacjami pozarządowymi.

Informacje na temat naboru, a także wzór formularza zgłoszeniowego znajduje się pod linkiem: https://niw.gov.pl/ogloszenie-o-naborze-kandydatek-i-kandydatow-do-rady-organizacji-pozarzadowych-ds-prezydencji-polski-w-radzie-unii-europejskiej/