Facebook YouTube Regionalny Kanał Informacyjny SMS

Porządek obrad XVIII Sesji Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim

21 sierpnia 2020, dodane przez: M.K Porządek obrad XVIII Sesji Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim
grafika do wpisu: Porządek obrad XVIII Sesji Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim

Porządek obrad XVIII Sesji Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim w dniu 28 sierpnia 2020 r. o godz. 10.00

 1. Otwarcie obrad.
  • stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z XVII Sesji Rady Miejskiej w dniu 02 lipca 2020 r.
 3. Część informacyjna (sprawozdanie z działalności międzysesyjnej)
  • sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej,
  • sprawozdanie Burmistrza Miasta,
  • sprawozdanie Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej.
 4. Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.
 5. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasteczko Śląskie na lata 2020-2030.
 6. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miasteczko Śląskie — nr 1.
 7. Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład Aglomeracji Ożarowice przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji obszaru i granic Aglomeracji Ożarowice,
 8. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w Tarnowskich Górach.
 9. Interpelacje i zapytania radnych.
 10. Wolne wnioski i informacje.
 11. Zakończenie obrad.

Sesja odbędzie się w Miejskim Ośrodku Kultury w Miasteczko Śląskim przy ul. Srebrnej 24.