Facebook YouTube Regionalny Kanał Informacyjny SMS

Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach przystąpiło do programu ELoGE

31 sierpnia 2020, dodane przez: M.K Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach przystąpiło do programu ELoGE
grafika do wpisu: Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach przystąpiło do programu ELoGE

Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach przystąpiło do programu Europejskiego Znaku Jakości Zarządzania w Samorządzie Terytorialnym i ubiega się o ustanowiony przez Radę Europy, Europejski Znak Jakości Zarządzania w Samorządzie Terytorialnym, w skrócie ELoGE.

Jednym z elementów procesu weryfikacji poziomu jakości zarządzania w jednostce samorządu jest pozyskanie opinii mieszkańców na temat działań podejmowanych przez samorząd i efektów realizacji usług publicznych.

W tym celu koniecznym jest zapewnienie wypełnienia on-line anonimowej ankiety przez odpowiednią liczbę mieszkańców powiatu. Ankieta dostępna jest pod adresem:

ANKIETA (kliknij tutaj)

W związku z powyższym, zwracam się z uprzejmą o zamieszczenie na stronie internetowej Państwa Urzędu linku do interaktywnej ankiety oraz wywieszenie, w widocznych i łatwo dostępnych miejscach, plakatu promującego udział jednostki w projekcie.