Facebook YouTube Regionalny Kanał Informacyjny SMS

Zmiana istniejącej organizacji ruchu drogowego

w ciągu ul. Harcerskiej w Miasteczku Śląskim

23 kwietnia 2020, dodane przez: A.O. Zmiana istniejącej organizacji ruchu drogowego
grafika do wpisu: Zmiana istniejącej organizacji ruchu drogowego

Urząd Miejski w Miasteczku Śląskim informuje, że dla poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, szczególnie dzieci oraz w celu uporządkowania dotychczas obowiązującej organizacji ruchu drogowego w naszej gminie, została dokonana zmiana w istniejącej organizacji ruchu drogowego w ciągu drogi gminnej ul. Harcerskiej w Miasteczku Śląskim.

Zmiana w stałej organizacji ruchu drogowego polega na wprowadzeniu ruchu jednokierunkowego w ciągu drogi gminnej ul. Harcerskiej, na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 912 ul. Śląskiej do skrzyżowania z ul. Rolną i ul. Południową.

Ponadto, na skrzyżowaniu dróg gminnych ul. Harcerskiej z ul. Rolną i ul. Południową nastąpiła zmiana pierwszeństwa ruchu drogowego poprzez zastosowanie skrzyżowania dróg równorzędnych, które oznakowano stosownymi znakami pionowymi.