Facebook YouTube Regionalny Kanał Informacyjny SMS

Wręcznie Aktów Nadania

16 września 2020, dodane przez: M.K Wręcznie Aktów Nadania
grafika do wpisu: Wręcznie Aktów Nadania

21 sierpnia Pani Anna Krupa nauczyciel wychowania przedszkolnego w Przedszkolu nr 3 w Miasteczku Śląskim i Pani Aneta Mizerska nauczyciel w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Miasteczku Śląskim dołączyły do grona nauczycieli mianowanych.

Po zaprezentowaniu dorobku zawodowego za okres stażu i zdaniu egzaminu przed komisją egzaminacyjną obie Panie uzyskały akceptację tejże komisji.

27 sierpnia Akt Nadania Stopnia Awansu Zawodowego Nauczyciela Mianowanego Pani Annie i Pani Anecie wręczył Burmistrz Miasta Michał Skrzydło.

Życzymy Paniom dalszych sukcesów pedagogicznych oraz radości i satysfakcji w pracy zawodowej!