Facebook YouTube Regionalny Kanał Informacyjny SMS

Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych

24 września 2020, dodane przez: M.K Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych
grafika do wpisu: Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych

Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 5a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 roku, poz. 713 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XII/75/11 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 16 września 2011 r. w sprawie w sprawie zasad i trybu konsultacji z mieszkańcami Gminy Miasteczko Śląskie zarządza się przeprowadzenie konsultacji w sprawie projektów uchwał w sprawie zmian Statutów Sołectw: Brynicy i Bibieli położonych na terenie Gminy Miasteczko Śląskie, stanowiących Załączniki Nr 1 i 2 do poniższego Zarządzenia:

Zarządzenie  w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych (kliknij).

Ankieta - konsultacje (kliknij).