Facebook YouTube Regionalny Kanał Informacyjny SMS

Test systemu alarmowego

4 października 2020, dodane przez: M.K Test systemu alarmowego
grafika do wpisu: Test systemu alarmowego

Zgodnie z § 8 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 07.01.2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r., poz. 96) informujemy, że 6.10.2020 r. (wtorek) w ramach krajowych ćwiczeń wojskowych „RENEGADE-SAREX 20” możliwy jest trening uruchamiania systemów alarmowania ludności (dźwięk modulowany, trzyminutowy – ogłoszenie alarmu oraz dźwięk ciągły, trzyminutowy – odwołanie alarmu).