Facebook YouTube Regionalny Kanał Informacyjny SMS

Porządek obrad XX Sesji Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim

30 października 2020, dodane przez: M.K Porządek obrad XX Sesji Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim
grafika do wpisu: Porządek obrad XX Sesji Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim

Porządek obrad XX Sesji Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim w dniu 6 listopada 2020 r. o godz. 10:00 (tryb zdalny)

 1. Otwarcie obrad.

- stwierdzenie quorum.

 

 1. Przyjęcie protokołu z XIX Sesji Rady Miejskiej w dniu 9 października 2020 r.
 2.  Część informacyjna (sprawozdanie z działalności międzysesyjnej)

- sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej,

- sprawozdanie Burmistrza Miasta,                           

- sprawozdanie Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej.

 

 1. Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.
 2. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasteczko Śląskie na lata 2020-2030.
 3. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części miejscowości Miasteczko Śląskie.
 4. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Brynickiej w Miasteczku Śląskim.
 5. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Miasteczko Śląskie.
 6. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji „Programu ograniczenia niskiej emisji dla gminy Miasteczko Śląskie” – aktualizacja.
 7. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/74/03 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 8 maja 2003 roku w sprawie Statutu Sołectwa Brynica.
 8. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/75/03 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 8 maja 2003 roku w sprawie Statutu Sołectwa Bibiela.
 9. Interpelacje i zapytania radnych.
 10. Wolne wnioski i informacje.
 11. Zakończenie obrad.

 

 

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w trybie on-line, transmitowana będzie na stronie internetowej miasteczko-slaskie.sesja.pl