Facebook YouTube Regionalny Kanał Informacyjny SMS

Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim

14 listopada 2020, dodane przez: M.K Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim
grafika do wpisu: Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim

Klientom Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim zaleca się załatwianie spraw możliwych do załatwienia w sposób elektroniczny - za pomocą telefonu, bądź drogą elektroniczną (e-mail, ePUAP), korespondencji pocztowej oraz urny.

W celu ograniczenia kontaktów z osobami z zewnątrz, Strony przyjmowane będą po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym, omówieniu sprawy z właściwym pracownikiem i uzgodnieniu terminu wizyty.

W przypadku zaistnienia konieczności osobistego załatwienia sprawy (w szczególności sprawy z zakresu rejestracji stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych, świadczenia usług komunalnych, budownictwa oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego, ochrony środowiska) przyjęcie klientów odbywa się w wyznaczonej strefie bezpieczeństwa na I piętrze Urzędu Miejskiego z zachowaniem odstępu pomiędzy klientami.

Strony wpuszcza się do Urzędu pojedynczo. Do budynku wchodzą wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem. Po wejściu do budynku konieczne będzie zdezynfekowanie rąk lub posiadanie rękawiczek ochronnych.

Bezpośrednie numery telefonów do obsługujących referatów znajdują się na tablicach ogłoszeniowych, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego.

Przyjmowanie korespondencji bezpośrednio od klientów odbywa się wyłącznie poprzez urnę zainstalowaną przy wejściu do Urzędu Miejskiego.

Wprowadza się przerwę techniczną w zakresie obsługi klientów przeznaczoną na dezynfekcję w wyznaczonych godzinach:

(pon.) 11.30-12.30, (wt.-czw.) 11.00-12.00, (pt.) 10.30-11.30.