Facebook YouTube Regionalny Kanał Informacyjny SMS

Porządek obrad XXI Sesji Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim

23 listopada 2020, dodane przez: M.K Porządek obrad XXI Sesji Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim
grafika do wpisu: Porządek obrad XXI Sesji Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim

Porządek obrad XXI Sesji Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim w dniu 30 listopada 2020 r. o godz. 10:00 (tryb zdalny)

 1. Otwarcie obrad.
  • stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z XX Sesji Rady Miejskiej w dniu 6 listopada 2020 r.
 3. Część informacyjna (sprawozdanie z działalności międzysesyjnej)
  • sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej,
  • sprawozdanie Burmistrza Miasta,          
  • sprawozdanie Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej.
 4. Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.
 5. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 6. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Brynickiej w Miasteczku Śląskim.
 7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasteczko Śląskie.
 8. Projekt uchwały w sprawie Programu Współpracy gminy Miasteczko Śląskie z organizacjami pozarządowymi w 2021 roku.
 9. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XVI/170/20 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie uchwalenia Statutu gminy Miasteczko Śląskie.
 10. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji odnośnie tablicy informacyjnej na temat Richarda Rubina.
 11. Pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie budżetu miasta Miasteczko Śląskie na 2020 rok oraz dyskusja nad projektem.
 12. Interpelacje i zapytania radnych. 
 13. Wolne wnioski i informacje. 
 14. Zakończenie obrad.

 

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w trybie on-line, transmitowana będzie na stronie internetowej miasteczko-slaskie.sesja.pl