Facebook Wieści z Ratusza

Rozeznanie w sprawie potrzeb w realizacji programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2021"

17 grudnia 2020, dodane przez: M.K Rozeznanie w sprawie potrzeb w realizacji programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2021"
grafika do wpisu: Rozeznanie w sprawie potrzeb w realizacji programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2021"

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Miasteczku Śląskim przeprowadza rozeznanie w środowisku Gminy Miasteczko Śląskie w sprawie potrzeb w realizacji programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2021" realizowanego w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Program ten adresowany jest do dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

W związku z powyższym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że można zgłaszać osoby, które by wymagały zapewnienia takiego wsparcia w ramach programu.

Więcej informacji na powyższy temat można uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu 32 288 84 66 lub na stronie: https://www.gov.pl/web/rodzina/wazna-pomoc-w-codziennym-zyciu-rusza-nabor-do-programu-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej--edycja-2021-dla-samorzadow2