Facebook Wieści z Ratusza

Upływa termin składania wniosków

21 grudnia 2020, dodane przez: M.K Upływa termin składania wniosków
grafika do wpisu: Upływa termin składania wniosków

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że z dniem 31 grudnia 2020 r. upływa termin składania wniosków o nieobliczanie podatku dochodowego od wypłaconych przez KRUS emerytur i rent.

Emeryt/rencista który nie chce, aby Kasa obliczyła za niego podatek dochodowy od wypłaconych w 2020 r. emerytur i rent (czego potwierdzeniem jest wystawienie formularza PIT-40A) - powinien przed zakończeniem roku podatkowego tj.

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia 2020 r. złożyć wniosek o niesporządzanie rocznego obliczenia podatku dochodowego*).

Informacje o tym, którym emerytom i rencistom Kasa obliczy podatek za 2020 r. i wystawi PIT-40A oraz którzy zobowiązani są rozliczyć się samodzielnie na podstawie wystawionego przez Kasę PIT-1 IA podane zostały w informacji „Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego rozliczy podatek dochodowy od większości wypłacanych emerytur i rent oraz rodzicielskich świadczeń uzupełniających'

*) podstawa prawna: art. 34 ust. 7 pkt 5 ustawy z dnia 26 lipca 199 Ir. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1426 z późn. zm.)