Facebook Wieści z Ratusza

Porządek obrad XXIII Sesji Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim

15 stycznia 2021, dodane przez: M.K Porządek obrad XXIII Sesji Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim
grafika do wpisu: Porządek obrad XXIII Sesji Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim

Porządek obrad XXIII Sesji Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim

w dniu 22 stycznia 2021 r.

o godz. 10:00 (tryb zdalny)

 

 1. Otwarcie obrad.

- stwierdzenie quorum

 

 1. Przyjęcie protokołu z XXII Sesji Rady Miejskiej w dniu 22 grudnia 2020 r.
 2. Część informacyjna (sprawozdanie z działalności międzysesyjnej)

- sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej,

- sprawozdanie Burmistrza Miasta,       

- sprawozdanie Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej.

 

 1. Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok.
 2. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasteczko Śląskie na lata 2021-2031.
 3. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasteczko Śląskie - aktualizacja 2020 r."
 4. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Programu ochrony środowiska dla Gminy Miasteczko Śląskie do roku 2024 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2028”.
 5. Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji na modernizację i roboty budowlane przy kościele parafialnym Narodzenia NMP w Miasteczku Śląskim - Żyglinie wpisanym do rejestru zabytków, nie stanowiących własności gminy Miasteczko Śląskie.
 6. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr II/7/14 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie diet dla radnych, członków Komisji Rady Miejskiej oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych.
 7. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za pracę Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Wolne wnioski i informacje.
 10. Zakończenie obrad.

 

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w trybie on-line, transmitowana będzie na stronie internetowej miasteczko-slaskie.sesja.pl