Facebook Wieści z Ratusza

Informacja dla rolników

27 stycznia 2021, dodane przez: M.K Informacja dla rolników
grafika do wpisu: Informacja dla rolników

Uprzejmie przypominamy o obowiązku ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej przez rolników.

Posiadacze gospodarstw rolnych są zobowiązani ubezpieczyć się od odpowiedzialności cywilnej (tzw. ,,ubezpieczenie OC rolników”) oraz dokonać ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych (tzw. ,,ubezpieczenia budynków rolniczych”).

Producenci rolni są zobowiązani do zawierania i wykonywania umów obowiązkowego ubezpieczenia upraw od określonego ryzyka wystąpienia skutków zdarzeń losowych w rolnictwie (tzw. „umowy ubezpieczenia obowiązkowego”). Szkody mogą być spowodowane m.in. przez: huragan, powódź, suszę itp. Powyższy obowiązek wynika z ustawy.

 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dostarczenie do Urzędu w Miasteczku Śląskim kserokopii polisy ubezpieczeniowej na rok 2021 gospodarstwa rolnego.

Kserokopię polisy:

1)     można wrzucić do urny znajdującej się w budynku Urzędu Miejskiego (na schodach),

lub

2)     wysłać skan na maila: gmiejska@miasteczko-slaskie.pl

lub

3)     wysłać pocztą na adres: Urząd Miejski, ul. Rynek 8, 42-610 Miasteczko Śląskie

4)     jeśli nie ma możliwości zrobienia kserokopii lub wysłania skanu, proszę podejść do Urzędu z oryginałem, na miejscu w Urzędzie zrobimy kopię.