Facebook YouTube Regionalny Kanał Informacyjny SMS

Informacja Burmistrza Miasta ws. zanieczyszczenia działek położonych w Żyglinku przy ul. Śląskiej i Łąkowej

11 lutego 2021, dodane przez: M.K Informacja Burmistrza Miasta ws. zanieczyszczenia działek położonych w Żyglinku przy ul. Śląskiej i Łąkowej
grafika do wpisu: Informacja Burmistrza Miasta ws. zanieczyszczenia działek położonych w Żyglinku przy ul. Śląskiej i Łąkowej

10 lutego 2021 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach, Delegatura w Częstochowie przekazał do Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim wyniki badań próbek gleby pobranych 26 stycznia z działek położonych w Żyglinku przy ul. Śląskiej i Łąkowej, w których stwierdzono znaczące przekroczenie dopuszczalnych norm zawartości metali ciężkich (cynku, ołowiu i kadmu).

25 stycznia pracownicy Urzędu Miejskiego przeprowadzili wizję w terenie, a dokumentację fotograficzną oraz notatkę służbową przekazano do WIOŚ. O sprawie został powiadomiony również Starosta Tarnogórski.

Dzisiaj inspektorzy WIOŚ przy udziale przedstawiciela Urzędu Miejskiego podjęli kontrolę głównego wykonawcy prac budowlanych prowadzonych na terenie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A., skąd pochodziła zanieczyszczona ziemia składowana w Żyglinku. Również dzisiaj zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania. Jutro o powyższym fakcie zostanie powiadomiona Delegatura WIOŚ w Częstochowie oraz Komenda Powiatowa Policji w Tarnowskich Górach.

Podczas spotkania Inspektorów WIOŚ z Burmistrzem Miasta ustalono, że z terenu składowania odpadów (zanieczyszczonej ziemi z wykopów) zostaną pobrane do badań próbki wód gruntowych, a po usunięciu odpadów z terenu działki zostaną wykonane ponowne badania gleby i wody, w celu stwierdzenia, czy zagrożenie zostało całkowicie zneutralizowane.

Szanowni Mieszkańcy, pracownicy Urzędu Miejskiego od momentu otrzymania informacji o tym skandalicznym i nieodpowiedzialnym zdarzeniu podjęli działania leżące w ich kompetencjach oraz stale współpracują z odpowiednimi służbami w celu całkowitego wyjaśnienia sprawy. Nie będziemy tolerować działań szkodzących zdrowiu i bezpieczeństwu naszych mieszkańców, a także godzących w wizerunek naszego miasta.  O wszelkich postępach będziemy informować na bieżąco.