Facebook YouTube Regionalny Kanał Informacyjny SMS

Rada Miejska w Miasteczku Śląskim przyznała dotację

12 lutego 2021, dodane przez: M.K Rada Miejska w Miasteczku Śląskim przyznała dotację
grafika do wpisu: Rada Miejska w Miasteczku Śląskim przyznała dotację

22 stycznia 2021 roku Uchwałą Nr XXIII/259/21 Rada Miejska w Miasteczku Śląskim przyznała Rzymskokatolickiej Parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Żyglinie dotację w wysokości 196 000,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych) na modernizację i roboty budowlane przy kościele pw. Narodzenia NMP w Miasteczku Śląskim - Żyglin wpisanym do rejestru zabytków przez Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach pod nr A/654/66, nie stanowiącego własności gminy. 

Na mocy stosownej umowy z dnia 12 lutego 2021 r. podpisanej pomiędzy Gminą Miasteczko Śląskie a Parafią Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Żyglinie dotacja zostanie przekazana na konto Dotowanego.