Facebook YouTube Regionalny Kanał Informacyjny SMS

Nabór wykonawców usług w ramach realizacji Programu ograniczenia niskiej emisji

3 marca 2021, dodane przez: M.K Nabór wykonawców  usług w ramach realizacji Programu ograniczenia niskiej emisji
grafika do wpisu: Nabór wykonawców  usług w ramach realizacji Programu ograniczenia niskiej emisji

Burmistrz Miasta Miasteczko Śląskie ogłasza nabór Wykonawców, chcących świadczyć swoje usługi w ramach realizacji Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Miasteczko Śląskie (PONE) edycja 2021.

Oferta Wykonawcy może dotyczyć:

  • modernizacji systemów grzewczych – zakup i montaż kotła na paliwo stałe, pieca gazowego, pompy ciepła;
  • modernizacji systemów grzewczych – zakup i montaż węzła cieplnego;

Wymagania w zakresie ofert określone zostały w załączniku:

Dodatkowych informacji udziela Operator Programu – firma: 

EKOSCAN INNOWACJA I ROZWÓJ SP. Z O. O. 

nr tel. 792 243 432

lub mail: miasteczkoslaskie@ekoscan.pl strona www: www.niskaemisja.ekoscan.pl/aktualnosci-miasteczko

Oferty prosimy wysyłać pocztą/kurierem lub dostarczyć osobiście z dopiskiem „Oferta Wykonawcy PONE Miasteczko Śląskie" – edycja 2021”. na adres:

Urząd Miejski w Miasteczku Śląskim

ul. Rynek 8

42-610 Miasteczko Śląskie

w godzinach pracy Urzędu, tj.:

  •  poniedziałek od 7.30 do 16.30
  •  wtorek - czwartek od 7.30 do 15.30
  •  piątek od 7.30 do 14.30.

lub pocztą/kurierem na adres: EKOSCAN INNOWACJA I ROZWÓJ Sp. z o.o. ul. Karola Miarki 2F budynek C , 41-940 Piekary Śląskie. Z dopiskiem „Oferta Wykonawcy PONE Miasteczko Śląskie – edycja 2021”.

Oferty będą przyjmowane w trybie ciągłym przez cały okres realizacji Programu do dnia 30.10.2021 r.

Jednocześnie informujemy, iż  zgodnie z przyjętymi zasadami Programu, wyboru urządzenia zgodnie z wariantem modernizacji oraz wyboru Wykonawcy dokonuje mieszkaniec – uczestnik Programu. Jednakże w trosce o jakość wykonanych prac oraz zgodnie z Regulaminem Programu wybrana przez mieszkańca firma wykonawcza musi zarejestrować swój udział w Programie u Operatora, celem wpisania na listę Wykonawców.