Facebook YouTube Regionalny Kanał Informacyjny SMS

Konkurs "Marka Lokalna"

24 marca 2021, dodane przez: M.K Konkurs "Marka Lokalna"
grafika do wpisu: Konkurs "Marka Lokalna"

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska”,

Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica”

oraz Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice

w ramach projektu współpracy „Marka Lokalna na BIS”, ogłaszają:

 

KONKURS „MARKA LOKALNA”

Celem konkursu jest wyłonienie grupy najlepszych produktów i  usług z obszaru trzech Lokalnych Grup Działania: "Leśna Kraina Górnego Śląska”, „Brynica to nie granica” oraz Nadarzyn-Raszyn-Michałowice, które dzięki swoim walorom jakościowym i użytkowym będą kreatorem Marki  Lokalnej.

Konkurs obejmuje 4 kategorie:

  1. produkt spożywczy,
  2. sztuka/rękodzieło,
  3. produkt użytkowy/rzemiosło,
  4. produkt turystyczny/rekreacyjny.

 

Do udziału w konkursie „Marka Lokalna” mogą przystąpić osoby indywidualne, amatorzy, profesjonaliści, grupy formalne i nieformalne oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą lub wytwarzające produkty na terenie Lokalnej Grupy Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska”, Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica” oraz Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice, które zapoznały się z Regulaminem Konkursu „Marka Lokalna” oraz zaakceptowały jego postanowienia.

 

Nagrody dla laureatów konkursu:

- Oznakowanie produktu/usługi Znakiem Promocyjnym „Marka Lokalna”,

- Szkolenie z zakresu promocji produktu lokalnego w Internecie,

- Profesjonalna sesja zdjęciowa produktowa,

- Promocja w TV, mediach społecznościowych oraz na stronie LGD,

- Prezentacja i promocja podczas „Jarmarku Marki Lokalnej”, XII Targów Produktów Regionalnych
w Zakopanem oraz innych wydarzeń organizowanych przez LGD.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie i przesłanie lub dostarczenie osobiście do biura LGD Formularza zgłoszeniowego wraz z dokumentacją do dnia 30.04.2021 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu zawiera Regulamin Konkursu „Marka Lokalna” dostępny na stronach internetowych:

- www.lesnakrainalgd.pl

- www.lgd-brynica.pl

- www.nadarzyn-raszyn-michalowice.pl