Facebook YouTube Regionalny Kanał Informacyjny SMS

Zmiana organizacji pracy urzędu

26 marca 2021, dodane przez: M.K Zmiana organizacji pracy urzędu
grafika do wpisu: Zmiana organizacji pracy urzędu
Ze względu na wprowadzone obostrzenia oraz bezpieczeństwo klientów i pracowników Urzędu Miejskiego, prosimy o telefoniczne umawianie spraw, które muszą być załatwione osobiście.
 
Klienci przyjmowani są w wyznaczonej strefie obsługi na I piętrze budynku UM. Zachęcamy do kontaktu telefonicznego, mailowego oraz drogą elektroniczną poprzez platformy e-PUAP i eUrząd.
 
Pisma niewymagające potwierdzenia należy wrzucać do urny ustawionej przy wejściu do UM – ważne, aby dokumenty znajdowały się w zaklejonej kopercie.
 
Do urzędu wpuszczane będą wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem. Numery telefonów do poszczególnych referatów znajdują się poniżej.