Facebook YouTube Regionalny Kanał Informacyjny SMS

Laptopy dla uczniów

9 kwietnia 2020, dodane przez: A.O. Laptopy dla uczniów
grafika do wpisu: Laptopy dla uczniów

Informujemy, że wniosek grantowy, jaki Gmina Miasteczko Śląskie złożyła 2 kwietnia 2020 r. w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa został pozytywnie zweryfikowany i otrzymał dofinansowanie w kwocie 60 tysięcy złotych. Zgodnie z założeniami projektu zaplanowano zakup ok. 17 laptopów wraz z oprogramowaniem dla szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasteczko Śląskie.  Sprzęt w całości przeznaczony będzie na potrzeby uczniów a decyzje o jego rozdysponowaniu będą podejmować dyrektorzy szkół.

Miasteczko Śląskie ubiegało się o grant w kwocie 60 tysięcy złotych. To maksymalna wysokość dofinansowania, o którą w ramach w/w programu mogła się starać gmina. Wniosek spełnił wszystkie kryteria formalno-merytoryczne i 8 kwietnia Urząd Miejski został poinformowany o pozytywnej jego weryfikacji.

Zakup finansowany jest w ramach realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Aktualnie gmina przygotowuje się do podpisania umowy z Centrum Projektów Polska Cyfrowa i do formalnego przekazania zakupionego sprzętu do szkół.