Facebook Wieści z Ratusza

Porządek obrad XXVII Sesji Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim

10 maja 2021, dodane przez: M.K Porządek obrad XXVII Sesji Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim
grafika do wpisu: Porządek obrad XXVII Sesji Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim

Porządek obrad XXVII Sesji Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim

w dniu 17 maja 2021 r. o godz. 11:00 (tryb zdalny)

 1. Otwarcie obrad.

- stwierdzenie quorum

 1. Przyjęcie protokołu z XXV Sesji Rady Miejskiej w dniu 29 marca 2021 r.
 2. Przyjęcie protokołu z XXVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w dniu 19 kwietnia 2021 r.
 3. Część informacyjna (sprawozdanie z działalności międzysesyjnej)

- sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej,

- sprawozdanie Burmistrza Miasta,       

- sprawozdanie Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej.

 1. Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok.
 2. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasteczko Śląskie na lata 2021-2031.
 3. Projekt uchwały w sprawie dopłaty dla taryfowych odbiorców usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
 4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasteczko Śląskie.
 5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasteczko Śląskie.
 6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasteczko Śląskie.
 7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasteczko Śląskie.
 8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasteczko Śląskie.
 9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasteczko Śląskie.
 10. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Brynickiej w Miasteczku Śląskim.
 11. Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego
 12. Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Miasteczku Śląskim
 13. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zwolnienia przedsiębiorców-restauratorów z podatku od nieruchomości
 14. Interpelacje i zapytania radnych.
 15. Wolne wnioski i informacje.
 16. Zakończenie obrad.

 

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w trybie on-line, transmitowana będzie na stronie internetowej miasteczko-slaskie.sesja.pl