Facebook YouTube Regionalny Kanał Informacyjny SMS

Nabór Wykonawców do realizacji PONE

25 maja 2020, dodane przez: A.O. Nabór Wykonawców do realizacji PONE
grafika do wpisu: Nabór Wykonawców do realizacji PONE

Burmistrz Miasta Miasteczko Śląskie  ogłasza nabór Wykonawców chcących świadczyć swoje usługi w ramach realizacji Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Miasteczko Śląskie (PONE).

Wymagania w zakresie ofert określone zostały w zał. nr 2 do Regulaminu przyjętego Zarządzeniem Burmistrza Miasta nr 251/19 z dnia 3 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wymiany źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych w ramach realizacji Programu.

Dodatkowych informacji udziela Operator - firma EKOSCAN INNOWACJA I ROZWÓJ SP. Z O.O. pod nr tel. 792 243 781.


Oferty prosimy wysyłać pocztą/kurierem lub dostarczyć osobiście na adres:

Urząd Miejski w Miasteczku Śląskim - Sekretariat

ul. Rynek 8

42-610 Miasteczko Śląskie

 w godzinach pracy Urzędu, tj.:

- poniedziałek od 7.30 do 16.30

- wtorek - czwartek od 7.30 do 15.30

- piątek od 7.30 do 14.30.

Oferty można składać przez cały okres trwania Programu.

Oferta wykonawcy do pobrania >>TUTAJ<<