Facebook YouTube Regionalny Kanał Informacyjny SMS

Ogłoszenie o poszukiwaniu pracownika

16 lipca 2021, dodane przez: M.K Ogłoszenie o poszukiwaniu pracownika
grafika do wpisu: Ogłoszenie o poszukiwaniu pracownika

Urząd Miejski w Miasteczku Śląskim zatrudni osobę na stanowisko pracownika gospodarczego.

 1. Miejsce wykonywania pracy: Centrum Sportu i Rekreacji, ul. Sportowa 1, 42-610 Miasteczko Śląskie.
 2. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie/ umowa o pracę. 
 3. Praca dwuzmianowa:  I zmiana 6:00 – 14:00, II zmiana 14:00 – 22:00. 
 4. Zakres zadań związany z utrzymaniem czystości i porządku na obiektach sportowych zlokalizowanych przy ul. Sportowej 1, w szczególności:
  1. utrzymanie w należytym porządku pomieszczeń budynku hali sportowej przy ul. Sportowej 1 oraz otoczenia boiska;
  2. czuwanie nad stanem technicznym infrastruktury sportowej;
  3. przeprowadzanie niezbędnych napraw;
  4. utrzymanie w należytym porządku obiektów sportowych, boisk i ich otoczenia;
  5. bieżące utrzymanie boiska sportowego, jego konserwacja wraz z nawożeniem;
  6. nadzór nad siłownią miejską, w tym kontrola bieżących opłat za jej korzystanie;
  7. wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonego w ramach umowy.

Osoby zainteresowane pracą proszone są o złożenie własnoręcznie podpisanego CV w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim (I piętro, pok. nr 1) w godzinach pracy urzędu do dnia 30.07.2021 r.