Facebook YouTube Regionalny Kanał Informacyjny SMS

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

21 lipca 2021, dodane przez: A.O. Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
grafika do wpisu: Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Z dniem 1 lipca 2021 roku każdy Właściciel lub Zarządca ma obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw.

Deklarację można złożyć drogą elektroniczną na stronie: zone.gunb.gov.pl lub w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim w Miasteczku Śląskim, ul. Rynek 8 (deklaracja jest dostępna pod adresem: https://zone.gunb.gov.pl/dokumenty-do-pobrania/ oraz https://miasteczko-slaskie.pl/druki-do-pobrania/3/sprawy-gospodarki-miejskiej).

Na złożenie deklaracji Właściciel/Zarządca ma 12 miesięcy w przypadku budynków już istniejących. W przypadku nowo powstałych obiektów jest to termin 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.
Więcej informacji na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego (GUNB) – odpowiedzialnego za realizację zadania: www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq