Facebook YouTube Regionalny Kanał Informacyjny SMS

Konkurs ofert na realizację zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

26 lipca 2021, dodane przez: A.O. Konkurs ofert na realizację zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
grafika do wpisu: Konkurs ofert na realizację zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

ZARZĄDZENIE NR 921/21 BURMISTRZA MIASTA MIASTECZKO ŚLĄSKIE z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie wszczęcia postępowania otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej zgodnie z Programem Współpracy gminy Miasteczko Śląskie z organizacjami pozarządowymi w 2021 roku

>Zarządzenie do pobrania<