Facebook YouTube Regionalny Kanał Informacyjny SMS

Zebranie wiejskie sołectwa Żyglin-Żyglinek

18 sierpnia 2021, dodane przez: M.K  Zebranie wiejskie sołectwa Żyglin-Żyglinek
grafika do wpisu:  Zebranie wiejskie sołectwa Żyglin-Żyglinek

Zawiadamiamy, iż na podstawie § 20 Załącznika nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/308/21 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej dzielnicy Żyglin – Żyglinek i utworzenia w jej miejsce jednostki pomocniczej o nazwie sołectwo Żyglin-Żyglinek oraz nadania jej statutu, dnia 26 sierpnia 2021 r. o godz. 17:00 w filii Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Śląskiej 44 w Żyglinie zwołane zostaje zebranie wiejskie na którym zostanie dokonany wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej.

Zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami oraz ograniczeniami sanitarno-epidemiologicznymi podczas zebrania należy pamiętać o obowiązku zasłaniania nosa i ust.