Facebook Wieści z Ratusza

Porządek obrad XXIX Sesji Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim.

30 sierpnia 2021, dodane przez: M.K Porządek obrad XXIX Sesji Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim.
grafika do wpisu: Porządek obrad XXIX Sesji Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim.

Porządek obrad XXIX Sesji Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim

w dniu 6 września 2021 r. o godz. 11:00

 

  1. Otwarcie obrad.

- stwierdzenie quorum

 

  1. Przyjęcie protokołu z XXVIII Sesji Rady Miejskiej w dniu 25 czerwca 2021 r.
  2. Część informacyjna (sprawozdanie z działalności międzysesyjnej)

- sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej,

- sprawozdanie Burmistrza Miasta,

- sprawozdanie Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej.

 

  1. Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok.
  2. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasteczko Śląskie na lata 2021-2031.
  3. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tarnogórskiemu.
  4. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Miasteczko Śląskie na lata 2021-202
  5. Interpelacje i zapytania radnych.
  6. Wolne wnioski i informacje.
  7. Zakończenie obrad.

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Miasteczku Śląskim