Facebook YouTube Regionalny Kanał Informacyjny SMS

Zmiana organizacji ruchu drogowego

10 września 2021, dodane przez: M.K Zmiana organizacji ruchu drogowego
grafika do wpisu: Zmiana organizacji ruchu drogowego

Informujemy, że od poniedziałku 13.09.2021 r. do 21.09.2021 r. planowane jest rozpoczęcie robót związanych ze zmianą stałej organizacji ruchu drogowego na Osiedlu w Miasteczku Śląskim w ciągach ulicy Srebrnej i ulicy Metalowej oraz w obrębie skrzyżowań z wymienionymi ulicami.

 

Zmiana w docelowej organizacji ruchu obejmie wprowadzenie ruchu jednokierunkowego w ciągu ul. Srebrnej,  zwiększenie liczby miejsc parkingowych oraz usunięcie wybranych przejść dla pieszych.

Wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na Osiedlu przyczyni się do zwiększenia miejsc parkingowych, co doprowadzi do uniknięcia parkowania pojazdów m.in. na łukach i w obrębie przejść dla pieszych. Ruch jednokierunkowy zwiększy przepustowość jezdni oraz doprowadzi do zwiększenia widoczności kierowców poruszających się jezdnią, przez to ruch drogowy w obrębie Osiedla będzie płynniejszy. Usunięcie wybranych przejść dla pieszych ma na celu zwiększenie czujności pieszych w obrębie dróg gminnych w rejonie osiedla.

Zmiana docelowej organizacji ruchu drogowego obejmuje również wprowadzenie skrzyżowań równorzędnych na skrzyżowaniach dróg gminnych z ul. Srebrną. Dla kierujących pojazdami celem ostrzeżenia o obowiązywaniu skrzyżowań równorzędnych na Osiedlu w Miasteczku Śląskim zostaną ustawione tablice informacyjne.

 

      Poniżej przedstawiamy planowany harmonogram robót realizacji zmiany stałej organizacji ruchu na Osiedlu w Miasteczku Śląskim w rejonie ulic: Srebrnej i Metalowej:

 

               13.09.2021 r. (pon.)

 • demontaż progów zwalniających do usunięcia wraz z likwidacją oznakowania pionowego,
 • montaż słupków pod nowe znaki drogowe,

               14.09.2021 r. (wt.) 

 • frezowanie przejść dla pieszych do usunięcia wraz z likwidacją oznakowania pionowego,
 • montaż słupków pod nowe znaki drogowe,

               15.09.2021 r. (śr.)

 • frezowanie przejść dla pieszych do usunięcia wraz z likwidacją oznakowaniem pionowym,
 • montaż słupków pod nowe znaki drogowe,

              16.09. 2021 r. (czw.)

 • trasowanie nowego znakowania poziomego,
 • montaż słupków pod nowe znaki drogowe,
 • montaż nowych znaków drogowych (zasłoniętych),

              17.09.2021 r. (pt.)

 • montaż słupków pod nowe znaki drogowe,
 • montaż nowych znaków drogowych (zasłoniętych),

              20.09.2021 r. (pon.)

 • malowanie oznakowania poziomego nie wpływającego znacząco na organizację ruchu (wysepki, istniejące przejścia dla pieszych i miejsca parkingowe,
 • montaż nowych znaków drogowych (zasłoniętych),

21.09.2021 r. (wt.)

 • zmiana organizacji ruchu na drogę jednokierunkową,
 • malowanie linii oznakowania poziomego dla ruchu jednokierunkowego,
 • likwidacja i zamiana oznakowania pionowego na ruch jednokierunkowy,
 • odsłonięcie wcześniej ustawionych znaków drogowych dla nowej jednokierunkowej organizacji ruchu.

 

Planowane zakończenie robót oznakowania: 21.09.2021 r.

Dotrzymanie terminu realizacji zadania uzależnione jest od warunków atmosferycznych.

 

W trakcie prac nad wprowadzeniem zmiany docelowej organizacji ruchu drogowego przepraszamy mieszkańców za powstałe z tego tytułu utrudnienia i prosimy o wyrozumiałość.