Facebook YouTube Regionalny Kanał Informacyjny SMS

Porządek obrad XXXI Sesji Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim

18 października 2021, dodane przez: M.K Porządek obrad XXXI Sesji Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim
grafika do wpisu: Porządek obrad XXXI Sesji Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim

Porządek obrad XXXI Sesji Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim w dniu 25 października 2021 r. o godz. 12:00

 

 1. Otwarcie obrad.

- stwierdzenie quorum

 

 1. Przyjęcie protokołu z XXX Sesji Rady Miejskiej w dniu 27 września 2021 r.
 2. Część informacyjna (sprawozdanie z działalności międzysesyjnej)

- sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej,

- sprawozdanie Burmistrza Miasta,

- sprawozdanie Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej.

 

 1. Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok.
 2. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasteczko Śląskie na lata 2021-2031
 3. Projekt uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez gminę Miasteczko Śląskie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Międzygminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Tarnowskich Górach
 4. Projekt uchwały w sprawie  przyjęcia dokumentu pn. „Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasteczko Śląskie na lata 2021 – 2036”.
 5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasteczko Śląskie
 6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasteczko Śląskie
 7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasteczko Śląskie
 8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasteczko Śląskie
 9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasteczko Śląskie
 10. Projekt uchwały w sprawie  zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miasteczku Śląskim.
 11. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia uchwały w zakresie szczepień.
 12. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej budowy drogi na ul. Harcerskiej w Miasteczku Śląskim.
 13. Interpelacje i zapytania radnych.
 14. Wolne wnioski i informacje.
 15. Zakończenie obrad.

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Miasteczku Śląskim.