Facebook YouTube Regionalny Kanał Informacyjny SMS

Nowa deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

28 maja 2020, dodane przez: A.O. Nowa deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
grafika do wpisu: Nowa deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Od 28 maja 2020 r. obowiązuje nowy wzór Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy

Właściciele nieruchomości zamieszkałych zobowiązani są do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Obowiązek złożenia deklaracji wynika z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz uchwał Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim.

Deklarację mozna złożyć za pomocą środków komunikacji elektronicznej ePUAP lub bezpośrednio w sekretariacie Urzędu (I piętro pok. 1 sekretariat) >>ZOBACZ<<

 

CO W PRZYPADKU NIEZŁOŻENIA DEKLARACJI?

W przypadku niezłożenia deklaracji, albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Burmistrz Miasta Miasteczko Śląskie określi, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami.