Facebook YouTube Regionalny Kanał Informacyjny SMS

Porządek obrad XXXV Sesji Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim

13 stycznia 2022, dodane przez: M.K Porządek obrad XXXV Sesji Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim
grafika do wpisu: Porządek obrad XXXV Sesji Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim

Porządek obrad XXXV Sesji Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim w dniu 20 stycznia 2022 r. o godz. 14:15

 

  1. Otwarcie obrad.

- stwierdzenie quorum

 

  1. Przyjęcie protokołu z XXXIV Sesji Rady Miejskiej w dniu 29 grudnia 2021 r.
  2. Część informacyjna (sprawozdanie z działalności międzysesyjnej)

- sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej,

- sprawozdanie Burmistrza Miasta,

- sprawozdanie Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej.

 

  1. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zamknięcia przejazdu ulicą Żyglińską w Miasteczku Śląskim.
  2. Projekt uchwały w sprawie skargi na Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie.
  3. Interpelacje i zapytania radnych.
  4. Wolne wnioski i informacje.
  5. Zakończenie obrad.

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Miasteczku Śląskim