Facebook YouTube Regionalny Kanał Informacyjny SMS

Porządek obrad XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim

3 lutego 2022, dodane przez: M.K Porządek obrad XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim
grafika do wpisu: Porządek obrad XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim

Porządek obrad XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim w dniu 10 lutego 2022 r. o godz. 14:15

 

 1. Otwarcie obrad. 
  • stwierdzenie quorum
 2. Przyjęcie protokołu z XXXIV Sesji Rady Miejskiej w dniu 29 grudnia 2021 r. 
 3. Część informacyjna (sprawozdanie z działalności międzysesyjnej) 
  • sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej, 
  • sprawozdanie Burmistrza Miasta, 
  • sprawozdanie Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej. 
 4. Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok.
 5. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasteczko Śląskie na lata 2022-2032.
 6. Projekt uchwały w sprawie przekazania w 2022 roku środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej prowadzony w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu transportowego oraz jego wyposażenie dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach
 7. Interpelacje i zapytania radnych. 
 8. Wolne wnioski i informacje. 
 9. Zakończenie obrad. 

 

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Miasteczku Śląskim