Facebook YouTube Regionalny Kanał Informacyjny SMS

Konkurs na wykonanie budki lęgowej dla ptaków oraz/lub domku dla pożytecznych owadów - edycja 2020

3 czerwca 2020, dodane przez: M.K Konkurs na wykonanie budki lęgowej dla ptaków oraz/lub domku dla pożytecznych owadów - edycja 2020
grafika do wpisu: Konkurs na wykonanie budki lęgowej dla ptaków oraz/lub domku dla pożytecznych owadów - edycja 2020

Burmistrz Miasta Miasteczko Śląskie ogłasza "Konkurs na wykonanie budki lęgowej dla ptaków oraz/lub domku dla pożytecznych owadów" - edycja 2020!

Konkurs polega na wykonaniu budki lęgowej dla ptaków oraz/lub domku wiszącego lub stojącego dla pożytecznych owadów. Oznacza to, że uczestnik konkursu może wykonać:

- budkę lęgową dla ptaków,

- domek dla pożytecznych owadów,

- lub budkę lęgową dla ptaków oraz domek dla pożytecznych owadów.

W konkursie mogą wziąć udział pełnoletni Mieszkańcy Gminy Miasteczko Śląskie. Nie mogą brać udziału pracownicy Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim, ich rodziny oraz pracownicy Jednostek Organizacyjnych Gminy Miasteczko Śląskie. Prace złożone w konkursie zostaną ocenione przez Komisję Konkursową powołaną przez Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie odrębnym zarządzeniem. Komisja będzie oceniać prace wg następujących kryteriów:

a) zgodność z podanymi w regulaminie wytycznymi,

b) solidność wykonania,

c) ogólna estetyka,

Każdy członek Komisji może przyznać punkty od 0 do 5 każdej ocenianej pracy.

 

Nagrody i wyróżnienia:

Zostaną przyznane:

1. Nagrody w kategorii "najlepiej urządzona budka lęgowa dla ptaków":

a) nagroda finansowa w wysokości 300 zł oraz dyplom za zajęcie I miejsca,

b) nagroda finansowa w wysokości 200 zł oraz dyplom za zajęcie II miejsca,

c) nagroda finansowa w wysokości 100 zł oraz dyplom za zajęcie III miejsca,

2. Nagrody w kategorii "najlepiej urządzony domek dla pożytecznych owadów":

a) nagroda finansowa w wysokości 300 zł oraz dyplom za zajęcie I miejsca,

b) nagroda finansowa w wysokości 200 zł oraz dyplom za zajęcie II miejsca,

c) nagroda finansowa w wysokości 100 zł oraz dyplom za zajęcie III miejsca.

3. Wyróżnienia za wykonane prace - dyplom.

 

Terminarz konkursu:

1. Prace należy złożyć w budynku Urzędu Miejskiego ul. Rynek 8, w pokoju nr 28 (biuro Referatu Gospodarki Miejskiej) do dnia 31.07.2020 r.

2. Wykonane budki lęgowe dla ptaków oraz/lub domki dla pożytecznych owadów muszą mieć przypięte/przyklejone etykiety z imieniem i nazwiskiem uczestnika konkursu, tożsame
z załączonym zgłoszeniem. Do prac należy dołączyć zgłoszenie do konkursu wraz z podpisanym oświadczeniem i klauzulą na przetwarzanie danych osobowych (załączniki nr 2 i 3 do Regulaminu).

3. O terminie podsumowania konkursu i wręczenia nagród uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo.

 

Wymagania dotyczące budowy budki lęgowej dla ptaków i budowy domku dla pożytecznych owadów oraz pozostałe informacje na temat konkursu znajdują się w regulaminie (patrz załączniki pod tekstem). Zapraszamy do udziału!

REGULAMIN KONKURSU

ZGŁOSZENIE DO KONKURSU

KLAUZULA INFORMACYJNA