Facebook YouTube Regionalny Kanał Informacyjny SMS

Akademia promocji Leader-Ty

2 marca 2022, dodane przez: M.K Akademia promocji Leader-Ty
grafika do wpisu: Akademia promocji Leader-Ty

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” poszukuje uczestników do międzynarodowego projektu współpracy „Akademia promocji Leader - TY”. Partnerami projektu są: Kauno Rajono Vietos Veiklos Grupė, Stowarzyszenie „Lider Pojezierza”, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim”.

 

Szukamy:

  • osób młodych ( 18-29 lat);
  • posługujących się językiem angielskim w stopniu komunikatywnym;
  • zaangażowanych w budowanie społeczeństwa obywatelskiego i w rozwój obszarów wiejskich oraz w działalność społeczną lub biznesową;
  • posiadających miejsce zamieszkania na obszarze LGD;
  • którzy zobowiążą się do zrobienia testu PCR, przed każdym wyjazdem grupowym (koszty ponosi organizator).

Zgłoszenia kart wraz z wymaganymi załącznikami będzie można dokonywać w terminie od 14.02.2022 r. do 15.04.2022 r. osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres LGD, a także mailowo na  biuro@lesnakrainalgd.pl (podpisane skany). W przypadku zgłoszeń wysłanych mailowo należy obowiązkowo dostarczyć oryginał dokumentów pocztą do 7 dni od daty zgłoszenia.

 

Szczegółowe informacje na stronie:

https://lesnakrainalgd.pl/aktualnosci/599/nabor-uczestnikow-do-projektu-akademia-promocji-leader-ty-zmieniony-termin-i-warunki-dostepowe