Facebook YouTube Regionalny Kanał Informacyjny SMS

Okresowa Ocena Jakości Wody

24 marca 2022, dodane przez: M.K Okresowa Ocena Jakości Wody
grafika do wpisu: Okresowa Ocena Jakości Wody

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytomiu w oparciu o:

- sprawozdania z wyników badań z kontroli wewnętrznej realizowanych według ustalonego harmonogramu, przekazywanych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.w Tarnowskich Górach i Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach w okresie 2021 r.

- wyniki badań wody przeprowadzonych w ramach nadzoru Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu w 2021 r.

- analizę i skuteczność podejmowanych działań naprawczych

STWIERDZA

przydatność wody do spożycia, dostarczanej w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę z urządzeń wodociągowych na terenie Miasta Miasteczko Śląskie w 2021 r.

UZASADNIENIE

Przeprowadzone w ramach kontroli urzędowej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu oraz kontroli wewnętrznej badania jakości wody wykazały, że spełnia ona wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz.2294).

Dostarczana woda była bezpieczna dla zdrowia.

Załącznik 1

Załącznik 2