Facebook YouTube Regionalny Kanał Informacyjny SMS

Świadczenie 300 zł dla obywateli Ukrainy

17 marca 2022, dodane przez: M.K Świadczenie 300 zł dla obywateli Ukrainy
grafika do wpisu: Świadczenie 300 zł dla obywateli Ukrainy

Jak uzyskać prawo do jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym?

Wysokość świadczenia:

300 zł na osobę z przeznaczeniem na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

Miejsce składania wniosków:

Wnioski o wypłatę tego świadczenia można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Miasteczku Śląskim, ul. Staromiejska 8, w godzinach od. 7.00 do 15.00. Wnioski będzie można pobrać i wypełnić na miejscu (alfabet łaciński). Do wypełnienia będą potrzebne następujące dane, które trzeba będzie wpisać we wniosku (swoje i małoletnich dzieci):

- imię (imiona) i nazwisko

- datę urodzenia

- obywatelstwo

- płeć

- aktualny adres pobytu

Należy także mieć ze sobą dokumenty (swoje i dzieci).

- dokument stanowiący podstawę przekroczenia granicy - rodzaj, seria i numer dokumentu (np. paszport)

- informacja o dacie wjazdu na terytorium Polski

- numer PESEL (należy mieć ze sobą powiadomienia o nadaniu nr PESEL wydane przez Urząd Miasta)

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej: http://mops-miasteczkosl.pl/

---------------------------------------------------------------------

Заявки на цю пільгу можна подати в Муніципальному центрі соціального забезпечення (MOPS) у Мястечко Шльонске,вулиця Старомійська 8, з 7.00 до 15.00.

Шаблони заяв можна буде отримати та заповнити на місці (латиницею). Для заповнення заяви вам знадобляться наступні дані, які потрібно подати в заяві (ваші та неповнолітніх дітей):

- ім'я (імена) та прізвище

- дата народження

- громадянство

- стать

- поточна адреса перебування у Вроцлаві.

Ви також повинні мати при собі документи (ваші та дітей):

- документ, що є підставою для перетину кордону - тип, серія та номер документа (наприклад, паспорт)

- інформація про дату в'їзду на територію Польщі

- номер PESEL (ви повинні мати документ підтвердження про надання номера PESEL, видане урядом міста)